Praktyki biznesowe

Etyka i zaufanie w centrum uwagi

Przejrzystość i odpowiedzialne oraz etyczne podejście do naszych relacji biznesowych są dla nas niezmiernie ważne. Mamy własny kodeks postępowania i politykę antykorupcyjną, aby zapewnić dobrobyt i rozwój naszej firmy oraz wszystkich osób z nią związanych.

UN Global Compact to ogólnoświatowa inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Ponad 9000 firm ze 160 krajów zobowiązało się do przestrzegania i wdrażania uniwersalnych zasad dotyczących praw człowieka, pracy, ochrony środowiska i walki z korupcją. Wiele lat temu postanowiliśmy dać przykład i dołączyć do tej inicjatywy, aby uzyskać dostęp do zasobów i wiedzy ONZ. Więcej informacji w tym artykule.

Budowanie zaufania poprzez etykę

Podejmowanie właściwych decyzji i „czynienie dobra” jest wpisane w filozofię Axis. W każdym obszarze naszej działalności planujemy długoterminowo i ustanawiamy standardy, które wykraczają poza bieżące wymogi prawne.

 

„Nasza firma rozwija się dzięki długotrwałym relacjom z klientami i partnerami, opartym na otwartych, przejrzystych i etycznych praktykach biznesowych.”

Przeczytaj wywiad z CEO i CTO Axis

Audyty zapewniające zgodność dostawców z naszymi zasadami

Możemy twierdzić, że spełniamy wysokie standardy, które sami sobie wyznaczyliśmy, jeżeli jesteśmy całkowicie pewni, że spełniają je również nasi dostawcy.

 

Wdrożyliśmy szereg mechanizmów, aby pomóc naszym dostawcom zrozumieć zachowania i praktyki biznesowe, których od nich oczekujemy.

Oto jak