Trzy poziomy zabezpieczeń

Jak każdy inny rodzaj zabezpieczeń, bezpieczeństwo cyfrowe opiera się na stopniu zabezpieczeń. Sieć kamer IP należy zabezpieczyć na każdym poziomie, poczynając od wybory produktów i partnerów, a kończąc na spełnianiu przez nich stawianych im wymogów. Stosujemy trzy poziomy zabezpieczeń cyfrowych:

Zarządzanie zabezpieczeniami

— zastosuj potrzebne zabezpieczenia

 

Pierwszy poziom ochrony to produkty sieciowe do dozoru wizyjnego, z wbudowanymi zabezpieczeniami: zapewniamy rozwiązania umożliwiające zastosowanie zabezpieczeń pozwalających uniknąć zagrożeń. Przykłady:

 

  • Narzędzie AXIS Device Management sprawia, że wdrażanie konfiguracji zabezpieczeń, aktualizacja haseł i aplikowanie łatek są łatwiejsze i tańsze.

Zarządzanie podatnością na ataki

— najlepsze praktyki pod kątem przejrzystości i szybkiego reagowania

Podczas opracowywania, projektowania i testowania produktów Axis stosuje najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego, tak aby zminimalizować ryzyko ataku. Niezwłocznie likwidujemy wszelkie wykryte podatności na ataki i wysyłamy ostrzeżenia do klientów. Wynikiem jest drugi poziom ochrony.

Najlepsze praktyki
Porównujemy nasze procesy z innymi firmami tworzącymi oprogramowanie, korzystając z modelu Building Security In Maturity Model (BSIMM). BSIMM to narzędzie umożliwiające porównywanie procesów, działań, ról i zadań. Obejmują one:

  • Weryfikację projektów i architektury
  • Weryfikację kodu źródłowego
  • Testowanie pod kątem znanych problemów z podatnością na ataki

Szybka reakcja i przejrzystość
Od czasu do czasu wykrywamy nowe luki w zabezpieczeniach. W takich przypadkach gwarantujemy szybką reakcję, przejrzystość działań oraz darmowe aktualizacje i łatki:

  • Polityka podatności na ataki — szczegółowy opis sposobu, w jaki zarządzamy podatnością na ataki i odpowiadamy na zagrożenia.
  • Polityka szybkiego reagowania — Polityka podatności na ataki opisuje również nasze zobowiązanie do jak najszybszego zapewniania aktualizacji dotyczących zabezpieczeń.
  • Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa pomagają zminimalizować ryzyko związane ze znanymi słabymi punktami oprogramowania. Mogą one odnosić się do oficjalnego raportu CVE (Common Vulnerability and Exposure) lub innych raportów. W takich ostrzeżeniach zawarty jest opis zagrożenia, ocena ryzyka, zalecenia oraz informacje o planowanej dacie wydania łatki serwisowej.

 

Nauka i współpraca

— zrozumienie zagrożeń i zapobieganie im

Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania do walki z cyberprzestępczością, konieczny jest więc trzeci poziom zabezpieczeń: zrozumienie zagrożeń, ich ewentualnych kosztów oraz tego, jak się przed nimi chronić. Dzielimy się naszą wiedzą dotyczącą zapobiegania zagrożeniom, zapewniając liczne narzędzie i publikując materiały, które pomagają wdrożyć skuteczne zabezpieczenia:

Współpracujemy z naszymi partnerami z zakresu integracji i oprogramowania, aby znaleźć właściwe rozwiązania w przypadku konkretnych zagrożeń.