Praca w Axis

Sukces naszych pracowników jest naszym sukcesem!

Nie byłoby firmy Axis bez wszystkich zaangażowanych i inspirujących osób, które dzielą się ze sobą wiedzą i doświadczeniem. Bez tych, którzy pasjonują się swoją pracą, kierują własnym rozwojem i rozwijają własne obszary specjalizacji. Axis daje wszystkim możliwości, by to zrobić. To proste: jeśli nasi pracownicy będą zadowoleni i spełnieni, firma Axis nadal będzie liderem rynku (lub będzie za takiego uważana) i będzie przekraczać granice w każdej dziedzinie. Razem możemy wiele zmienić!

 

Tworzenie kultury ciągłego rozwoju i zwiększanie wydajności

W szybko zmieniającym się środowisku biznesowym ciągłe uczenie się i rozwój mają kluczowe znaczenie dla sukcesu Axis. Aby sprostać wymogom konkurencji, potrzebujemy zaangażowanych i zainspirowanych pracowników, którzy będą dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Pomoże to wesprzeć nasz cel dążenia do innowacyjności i tworzenia atmosfery sprzyjającej współpracy.

Naszym celem jest integracja nowych pracowników oraz rozwój i utrzymanie obecnie zatrudnionych osób — a wszystko w profesjonalnej i pozytywnej atmosferze, zgodnie z nasza kulturą i podstawowymi wartościami. Aktywnie działamy na rzecz rozwoju jednostek i zespołów, aby upewnić się, że ich kompetencje są zgodne z ogólnymi celami i długoterminowym rozwojem firmy Axis. Każdy odpowiada za budowanie swoich kompetencji zgodnie z potrzebami na obecnym i przyszłym stanowisku, jak również zgodnie z naszymi zobowiązaniami

Strategia uczenia się

 

1. Podejście holistyczne
Pozwala naszym pracownikom odnieść sukces w rzeczywistych sytuacjach, oferując immersyjne środowisko nauki.

2. Kwitnący ekosystem
Zachęca ludzi, zespoły i interesariuszy do rozwoju dzięki strategii Axis.

3. Zwinna infrastruktura cyfrowa
Środowisko wirtualne, które umożliwia dzielenie się wiedzą, pomysłami, kompetencjami, jak również wspiera naukę.

4. Networking
Dynamiczne środowisko pracy w firmie Axis, które stymuluje relacje, innowacje i rozwój firmy.

5. Inteligentne podejmowanie decyzji
Korzystanie z procesów Deep Learning oraz analiz.

6. Kultura uczenia się
Wspólna wizja i otwarty dialog zwiększają kreatywność i innowacje osób i zespołów. Razem sprawimy, że firma Axis będzie rozwijać się w zharmonizowany sposób.