Smarter, safer world

Bardziej inteligentny, bezpieczniejszy świat

Kształtowanie bardziej inteligentnego, bezpieczniejszego świata

Wszyscy chcemy czuć się bezpiecznie — to jedna z podstawowych ludzkich potrzeb. W hierarchii potrzeb znajduje się ona znacznie wyżej od szacunku i samorealizacji. Różnimy się jednak w sposobie postrzegania bezpieczeństwa. Różni się on w zależności od kultury i obszaru geograficznego. Ponadto istotny jest związek z rzeczywistym stopniem bezpieczeństwa, zależnym od wiedzy sytuacyjnej danej osoby lub sekwencji zdarzeń, które wystąpiły w przeszłości.

Axis oferuje rozwiązania bezpieczeństwa, które przyczyniają się do zapobiegania przestępczości i pomagają policji w ściganiu przestępców, kształtując w ten sposób bardziej inteligentny i bezpieczniejszy świat. Rzeczywista i postrzegana skuteczność kamer do dozoru w zakresie przeciwdziałania przestępczości to główny powód, dla którego w badaniach opinii publicznej widać coraz większą akceptację dla stosowania kamer w miejscach publicznych.

Rozwiązania inteligentne

Oprócz bezpieczeństwa Axis oferuje rozwiązania inteligentne wyposażone w takie nowoczesne technologie jak zdalny monitoring czy technologia Lightfinder oraz umożliwiające łatwą instalację i integrację funkcji analiz klientów. Nasi klienci mogą optymalizować prowadzoną działalność, zyskiwać wiedzę biznesową i ograniczać szkodliwy wpływ na środowisko dzięki zdalnej rejestracji części materiału.

Ponadto inteligentne rozwiązania bezpieczeństwa, w tym kamery sieciowe, są niezbędnymi elementami kształtowania ekologicznych i społecznie odpowiedzialnych miast przyszłości. Kamery sieciowe służą również na przykład do monitorowania ruchu drogowego w Rosji i nadzorowania infrastruktury o znaczeniu krytycznym w Chinach, pomagając klientom w ochronie działalności i optymalizacji procesów.