Publiek-private samenwerking is de sleutel voor meer veiligheid

Artikel
3 januari 2020
'Eendracht maakt macht', zo luidt de bekende wapenspreuk. Voor een Smart City is het zonder twijfel noodzakelijk om te beschikken over geïntegreerde, openbare en particuliere veiligheidsoplossingen. Overheden en particuliere belanghebbenden werken dan niet langer ieder voor zich. Dit concept begint wereldwijd van de grond te komen, waarbij enkele zeer succesvolle use cases het belang aantonen van samenwerking tussen de publieke en private sector. Hieronder een aantal voorbeelden.

De Amerikaanse stad Atlanta is een recent voorbeeld van hoe een publiek-private samenwerking kan helpen criminaliteit te bestrijden. De politie lanceerde 'Operation Shield', een initiatief waarbij videostreams van particulieren (bv. lokale bedrijven) en publieke organisaties (bv. openbare scholen) in één meldkamer worden verzameld.

Hierdoor beschikken de instanties 24 uur per dag over real-time beelden van de hele stad. Particuliere bedrijven die hun videobeelden delen, profiteren daarnaast van een snelle en adequate reactie van de autoriteiten bij mogelijke noodsituaties. "Vanuit ons Video Integration Center hebben wij overal ogen in de stad, zonder zelf alle middelen te bezitten", aldus Thomas R. Sutton, hoofdagent bij de Atlanta Police Department.

Een vergelijkbaar project is Minneapolis Vibrant & Safe Downtown, een samenwerkingsverband tussen particuliere beveiligingsbedrijven en de politie op het gebied van videobewaking en communicatie. Dit heeft geleid tot lagere criminaliteitscijfers in de binnenstad. Ook de stad Hartford in Connecticut heeft de criminaliteit zien dalen, mede dankzij de inzet van kleine bedrijven en gemeenschappen die samenwerken met de lokale politie.

Smart City-projecten in Nederland

In Nederland zijn diverse Smart City-projecten opgestart, veelal aangedreven door zogenaamde 'triple en quadruple helix' samenwerkingsverbanden tussen onder andere het bedrijfsleven, de overheid, kennisinstellingen en burgers. In het gratis te downloaden Smart City Magazine 'Van safe naar smart' vindt u uitgebreide informatie over deze praktijkcases.

"Ik merk dat steden in Nederland en België actief vraagstukken definiëren en dat er wordt gekeken wat de mogelijkheden en kansen zijn op het gebied van Internet of Things", aldus Epko van Nisselrooij (Business Development Manager Smart Cities bij Axis). "Denk hierbij aan slimme camera’s voor een betere verkeersdoorstroming, intelligente straatlantaarns met sensoren voor luchtkwaliteit, geluidsoverlast of het monitoren van wateroverlast."

Zo is Stratumseind (zie video), een uitgaansstraat in Eindhoven, in 2014 veranderd in een proeftuin voor innovatieve technologieën. Door het verzamelen en analyseren van algemene data wordt geprobeerd het uitgaanspubliek positief te beïnvloeden en de openbare veiligheid te verbeteren, bijvoorbeeld door beeld- en geluidsanalyse en crowd management.

"De stad Almere is ook een goed voorbeeld, met een camerabewakingssysteem en meldkamer, waar ook mobiliteit en industriegebieden aan worden gekoppeld", vertelt Van Nisselrooij. "Daarnaast wordt momenteel bekeken hoe dergelijke innovaties kunnen bijdragen aan een evenement als Floriade 2022. Ook in bijvoorbeeld 's-Hertogenbosch en Antwerpen maakt men soortgelijke bewegingen en worden diverse disciplines met elkaar verbonden. Hier is Axis actief bij betrokken."

Veiligere en slimmere steden

De eerdergenoemde Smart City-projecten laten zien dat het mogelijk is om real-time slimme videobewakingsoplossingen te ontwikkelen voor verschillende doeleinden. Over de hele wereld worden overheden in staat gesteld om over een veel groter gebied nauwkeuriger en efficiënter op te treden.

Zo kan er beter worden gereageerd op criminaliteit, maar ook op andere belangrijke thema’s zoals milieu en verkeer. Eenmaal geïmplementeerd zorgen deze publiek-private initiatieven voor een betere leefbaarheid, wat goed is voor de algehele reputatie van een stad en investeringen aantrekt, wat weer leidt tot economische ontwikkeling.

Kom meer te weten over
Smart Cities
Axis Communications, Andreas Reimann, PR and Social Media Specialist
Neem voor meer informatie contact op met Andreas Reimann, PR and Social Media Specialist, Axis Communications