Waarom wij het UN Global Compact ondertekenen

Artikel
28 mei 2019
Bij Axis Communications zijn we ons zeer goed bewust van de impact die we kunnen hebben, niet alleen op het welzijn van onze eigen medewerkers, maar ook op alle anderen die betrokken zijn bij onze bedrijfsvoering. Daarom hebben we al jaren geleden besloten het goede voorbeeld te geven en het UN Global Compact ondertekend.

Hoe groter het bedrijf, hoe meer invloed de bedrijfsvoering zal hebben op de toekomst van onze planeet. Daarom hebben de Verenigde Naties het UN Global Compact in het leven geroepen, een wereldwijd duurzaamheidsinitiatief voor bedrijven. Meer dan 9.000 bedrijven uit meer dan 160 landen verbinden zich aan de universele principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie.

Niet alleen werken de aangesloten bedrijven gezamenlijk aan een duurzamere toekomst, het UN Global Compact biedt bedrijven ook andere voordelen. Aangesloten bedrijven krijgen bijvoorbeeld de kans om te netwerken met andere deelnemers, hebben toegang tot de middelen en expertise van de VN om aan een duurzame strategie te werken en kunnen als wereldwijd erkend duurzaam bedrijf het vertrouwen van hun klanten en belanghebbenden vergroten.

In dit artikel duiken we dieper in een aantal principes die voor Axis belangrijk zijn en laten we zien hoe deze in de bedrijfsstructuur zijn geïmplementeerd.

Corruptie wordt niet getolereerd

Ray Mauritsson
Een goede bedrijfsvoering is van cruciaal belang voor de toekomst van een bedrijf, aldus Ray Mauritsson.

Alle zakelijke relaties dienen verantwoordelijk, transparant, geloofwaardig en consistent te zijn. We werken nauw samen met onze leveranciers, distributeurs en andere partners. Dankzij deze langdurige samenwerking kunnen we transparantie en verantwoordelijk zakelijk gedrag in onze hele waardeketen garanderen.

We voeren bijvoorbeeld een zerotolerancebeleid als het gaat om omkoping en andere vormen van corruptie. We handelen preventief en pakken de problemen zowel binnen onze eigen bedrijfsvoering als binnen onze relatie met leveranciers, distributeurs en andere partners op een systematische manier aan.

"Een goede bedrijfsvoering is van cruciaal belang voor de toekomst van een bedrijf", vertelt Ray Mauritsson, CEO van Axis. "Als je integriteit in het gedrang komt, hoe kun je dan een duurzame relatie opbouwen met je klanten?"

Menselijke arbeidsomstandigheden

Een bedrijf dat zo groot is als Axis, creëert veel werkgelegenheid en is dus een belangrijke werkgever in veel lokale markten. Daarmee hebben we een grote invloed op het leven en welzijn van vele mensen. We accepteren onze langdurige verantwoordelijkheid om een positieve bijdrage aan de maatschappij te leveren en investeren in maatschappelijke initiatieven.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid betekent het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden, een veilige werkplek waar gelijkheid en diversiteit vanzelfsprekend zijn en mensenrechten voor medewerkers in onze gehele bedrijfsvoering. We garanderen gelijke beloning voor medewerkers in dezelfde positie en met dezelfde ervaring, ongeacht hun geslacht of etniciteit. En we eisen wereldwijd dezelfde toezegging van leveranciers en partners.

We beschermen het milieu

We streven ernaar om de milieugevolgen van onze eigen bedrijfsvoering, producten en oplossingen te minimaliseren. Bij Axis zijn de grootste milieugevolgen indirect. Ze hebben betrekking op productie, transport van goederen en energieverbruik van onze producten en oplossingen. Door de jaren heen hebben we steeds meer maatregelen genomen om onze milieu-impact te verkleinen. We hebben bijvoorbeeld de hoeveelheid pvc in onze producten verminderd en gebruiken recyclebaar verpakkingsmateriaal.

"Het bereiken van duurzaamheid vereist dagelijks toewijding en inspanning", aldus Ray. "We hebben nog een lange weg te gaan, maar we hebben er alle vertrouwen in dat we met de hulp van de hele Axis-familie - onze medewerkers, partners, leveranciers en eindgebruikers - de wereld slimmer en veiliger kunnen maken voor de volgende generaties."

Neem voor meer informatie contact op met Silke Stumvoll, PR Manager Middle Europe, Axis Communications
Telefoon +49 89 35 88 17 221
Meer over