Interview: De rol van ethiek in het ontwikkelen van een vertrouwensband

Artikel
7 januari 2019
Vertrouwen en ethische standpunten worden een steeds waardevoller bedrijfsbezit en zijn cruciaal in de relaties met key stakeholders. Ray Mauritsson (CEO van Axis Communications) en Johan Paulsson (Chief Technology Officer) geven hun kijk op vertrouwen en ethiek.

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, wordt wel eens gezegd. In de commerciële wereld is vertrouwen essentieel en wordt het steeds meer beschouwd als een cruciaal en tastbaar bedrijfsmiddel: we doen alleen zaken met mensen die we vertrouwen en kunnen zelf alleen succesvol zijn als mensen ons vertrouwen.

Er zijn talloze voorbeelden van gevallen waarbij een geschaad vertrouwen tussen een bedrijf en zijn klanten, partners of aandeelhouders een directe negatieve impact heeft op de bedrijfswaarde en -prestaties. Er spelen veel verschillende elementen een rol in het opbouwen (en verbreken) van een vertrouwensband en de ethische houding van een organisatie wordt hierin steeds belangrijker, vooral op het gebied van technologie, veiligheid en duurzaamheid.

Ray Mauritsson en Johan Paulsson bespreken hoe ethiek en vertrouwen verschillende aspecten van het bedrijfsleven, de technologie en Axis zelf beïnvloeden.

Hoe ziet u het verband tussen ethisch gedrag en vertrouwen in het bedrijfsleven?

Ray Mauritsson: Naar mijn mening moet dit absoluut centraal staan en is er een direct verband. Ons bedrijf is gegroeid dankzij langdurige relaties met klanten en partners, gebouwd op open, transparante en ethische bedrijfsvoering. Iedere relatie is natuurlijk uniek en sommige sectoren zijn misschien minder gevoelig voor ethische kwesties dan de beveiligingssector. Maar voor mij valt hierover niet te onderhandelen.

Johan Paulsson: Daar ben ik het mee eens. Voor mij als technologiespecialist is het interessant om te zien dat bedrijfsethiek ook steeds meer wordt gekoppeld aan technologie-gerelateerde factoren. Wanneer je tegenwoordig als organisatie niet in staat bent om persoonsgegevens te beschermen of deze voor verkeerde doeleinden gebruikt, raak je het vertrouwen van de klant snel kwijt. Ieder bedrijf in de wereld moet nadenken over de ethische implicaties van de manier waarop het technologie gebruikt en ontwikkelt.

En hoe doet Axis dit?

supplier_audit_1700w.jpg
We hebben processen opgezet om ervoor te zorgen dat onze leveranciers op één lijn zitten met onze eigen waarden.

Ray Mauritsson: Het is makkelijk om te wijzen op internationale regelgeving en afspraken binnen de sector, maar voor ons zijn ze niet meer dan een basis of een 'hygiënefactor'. 'Doen wat juist is' en 'goed handelen' moet in het DNA van een bedrijf zitten, en dat is bij Axis zeker het geval. In al onze activiteiten denken we na over de lange termijn en leggen we de lat hoger dan de wettelijke vereisten. Denk hierbij aan onze financiële handelswijze, gedragscodes voor werknemers, duurzaamheid, de manier waarop we gegevens gebruiken en opslaan en nog een aantal andere zaken. Maar het gaat niet alleen om onze eigen activiteiten. Axis werkt met een lange toeleveringsketen. Als één schakel in die keten niet aan de door onszelf opgelegde normen voldoet, kan dit het vertrouwen dat we hebben opgebouwd aantasten. We hebben dus ook processen opgezet om ervoor te zorgen dat onze leveranciers en partners op één lijn zitten met onze eigen waarden en verwachtingen.

Johan Paulsson: Wij noemen het 'technologie met verantwoordelijkheid', een mantra dat op verschillende niveaus binnen de organisatie toe te passen is. Als bedrijf dat al ruim 30 jaar technologie ontwikkelt, zijn we ons heel goed bewust van de positieve impact die dit kan hebben, maar ook van de problemen die zeer snelle innovatie met zich mee kan brengen. Neem bijvoorbeeld artificiële intelligentie. Het potentieel van AI is enorm in zoveel sectoren, van gezondheidszorg tot transport, van de beveiligings- tot de financiële sector. Maar het werpt ook belangrijke ethische vragen op. Dat we iets kunnen doen, betekent niet per definitie dat we het ook moeten doen. Hier voortdurend over blijven nadenken, is een cruciaal onderdeel van ethisch handelen. Dit is iets wat wordt benadrukt in The Copenhagen Letter. Fundamenteel betekent dit, als het gaat om de vervaardiging van onze producten, dat wij erop moeten kunnen vertrouwen dat ieder onderdeel aan onze kwaliteits- en duurzaamheidsnormen voldoet. Dit kan alleen als we duidelijk zicht hebben op elk aspect van onze producten, wat begint bij de analyse van specifieke materialen en hun oorsprong.

Axis werkt in een gevoelige omgeving en maakt producten voor beveiliging en bewaking. Hoe zorgen we ervoor dat onze producten, zodra ze in handen van de klant zijn, worden gebruikt op een manier die strookt met onze missie om de wereld 'slimmer en veiliger' te maken?

Ray Mauritsson: Dat is een goede vraag en voor ons een topprioriteit. We doen verschillende dingen om te garanderen dat onze producten worden gebruikt voor de juiste doeleinden. Allereerst zijn we zeer duidelijk over het specifieke doel en de toepassing van ieder product dat we op de markt brengen, communiceren we dit expliciet naar onze partners en spelen we een actieve rol in het verkoopproces. Het trainen en opleiden van onze channel partners is een ander belangrijk initiatief om te zorgen voor een duidelijk begrip van het doel van onze producten. We nemen ook proactieve beslissingen over aan wie we wel en niet verkopen en in welke landen, om te voorkomen dat onze producten worden gebruikt op manieren die in onze ogen onethisch zijn. Zakelijke kansen in een mogelijk grijs gebied als het gaat om ethisch gebruik, dit komt bijna nooit voor, worden eerst geëscaleerd naar een interne 'ethische raad'.

Johan, wat zijn vanuit technologisch oogpunt je voornaamste zorgen met betrekking tot de mogelijke overschrijding van ethische grenzen?

Johan Paulsson: Ik noemde al gegevens. Zeker vanuit een breed bewustzijnsperspectief is dit wat mij betreft een thema dat veel aandacht vereist. Hoe een organisatie persoonsgegevens vastlegt, opslaat, gebruikt, deelt en beveiligt, is cruciaal voor iedere individu. Wetgeving zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft de noodzaak om gegevens te beschermen benadrukt, ook met betrekking tot videosurveillance (pdf). Maar het zijn de gevallen waarbij organisaties op ongepaste wijze persoonsgegevens gebruikten of in gebreke bleven bij het beschermen van deze gegevens, die het brede publiek bewust hebben gemaakt van dit thema.

Axis CTO Johan Paulsson talking about ethics and trust in the surveillance industry

Als we vanuit een ander perspectief naar gegevens kijken, zien we een trend naar oplossingen die zijn afgestemd op zeer specifieke behoeften en uitdagingen van klanten. Hiervoor moeten we natuurlijk hun gegevens kunnen bekijken en bestuderen. Ook hier is de vertrouwensrelatie tussen Axis en onze klanten, waardoor ze zich comfortabel voelen bij het delen van gegevens en dus een betere oplossing krijgen, van fundamenteel belang.

Uiteindelijk zijn gegevens van onschatbare waarde voor bedrijven, overheden en criminele organisaties. Wij moeten ons blijven bezighouden met de vraag waar onze gegevens zijn en hoe ze worden gebruikt. En als organisatie moeten we open en transparant zijn over onze werkwijzen, vooral omdat bijvoorbeeld cloud-based diensten steeds belangrijker worden in onze activiteiten.

Sinds 2010 publiceert Axis een jaarlijks duurzaamheidsrapport met een overzicht van alle activiteiten en initiatieven die verband houden met onze organisatie en milieu- en maatschappelijke verantwoordelijkheden. De meest recente versie van het rapport vindt u hier (pdf).

Axis Communications, Andreas Reimann, PR and Social Media Specialist
Neem voor meer informatie contact op met Andreas Reimann, PR and Social Media Specialist, Axis Communications
Telefoon +49 89 35 88 17 221