Het geheime ingrediënt voor succes: benut het potentieel van diversiteit

Artikel
27 april 2020
Het promoten van diversiteit en inclusie is voor Axis een topprioriteit. Divers samengestelde teams in iedere laag van de organisatie zijn cruciaal voor het stimuleren van innovatie. Want als iedereen dezelfde achtergrond heeft en hetzelfde denkt, hoe kun je dan frisse ideeën verwachten?

"We zijn er trots op dat we een progressief, vooruitstrevend bedrijf zijn dat diversiteit en inclusie actief omarmt", aldus Malin Svensson, Chief People Officer bij Axis. "Diversiteit is belangrijk en onderdeel van de Axis-cultuur. Het resultaat is een gevarieerd personeelsbestand dat over de unieke capaciteiten beschikt die we nodig hebben om te innoveren en zo de wereld slimmer en veiliger te maken."

Eén voorbeeld van hoe het bedrijf de banden binnen het team aanhaalt is 'diversity fika', wat verwijst naar de Zweedse traditie van koffie en koekjes. Dit initiatief moedigt één-op-één-vergaderingen tussen managers en werknemers aan in minderheids- of ondervertegenwoordigde groepen. Op een soortgelijke manier heeft Axis ook een mentorschapsprogramma opgezet waarbij de focus ligt op contacten tussen mentoren en mentees met verschillende achtergronden.

Dit maakt teams hechter en diverser. Malin legt uit waarom dit belangrijk is: "We willen een werkgever zijn voor iedereen, waar je je veilig voelt om te zijn wie je bent, wie je ook wilt zijn. Het samenkomen van verschillende achtergronden en vaardigheden bevordert innovatie, creatief denken en het welzijn van medewerkers. Het is een slimme strategie die vruchten afwerpt."

Diversiteit en inclusie worden vaak door elkaar gebruikt, maar het is belangrijk te benadrukken dat het verschillende begrippen zijn. Diversiteit geeft alleen de aanwezigheid van verschillende demografische achtergronden in een organisatie aan. Inclusie geeft aan dat iedereen in het bedrijf erbij hoort en op dezelfde manier wordt behandeld. Een omgeving waarin mensen met verschillende achtergronden en vaardigheden werken bevordert innovatie, creatief denken en het welzijn van werknemers. Dit pakte bijvoorbeeld goed uit in Canada. De inzet van het team op het vlak van diversiteit en inclusie leverde hen een vermelding als één van de 2020 Best Workplaces for Inclusion op.

Het samenkomen van verschillende achtergronden bevordert innovatie, creatief denken en het welzijn van medewerkers.

Axis Communications streeft naar beide. Het bedrijf is vooral trots op zijn inspanningen voor het promoten van gendergelijkheid op iedere Axis-afdeling, van engineering tot accounting.

Axis-collega's over diversiteit
Dit zeggen Axis-collega's uit Middle Europe (Benelux en DACH) over diversiteit binnen Axis en de beveiligingsbranche.

Volle steun voor verandering

Axis neemt vele initiatieven om diversiteit te promoten. Gendergelijkheid is onderdeel van de UN Sustainable Development Goals, een leidraad voor de duurzaamheidsinspanningen van Axis. In het Sustainability Report van het bedrijf worden diverse initiatieven beschreven die betere werkomstandigheden promoten, van stressmanagement- en anti-discriminatietrainingen tot activiteiten die diversiteit en inclusie bevorderen.

Als gevolg hiervan werd in Europa een actief recruitmentproces gestart om meer vrouwelijke werknemers aan te trekken. Dit was een succes. In bijvoorbeeld Frankrijk werd 66% van de functies in 2019 door vrouwen vervuld. Axis zal zijn doelstelling, een vastgelegde verdeling van minstens 60/40 tussen beide geslachten, blijven nastreven.

Ook de andere regio's waar Axis actief is, doen inspanningen om meer vrouwelijke medewerkers aan te trekken. In bijvoorbeeld Noord-Amerika werkt Axis samen met middelbare scholen en universiteiten om interesse te wekken voor carrières in de beveiligingssector, met speciale aandacht voor het inspireren van jonge vrouwen. Daarnaast wordt ook een leiderschapsprogramma voor vrouwen ontwikkeld via een samenwerking met de Security Industry Association (SIA).

Women In Security event EMEA
Axis organiseert jaarlijks een Women In Security-evenement.

"We hebben een doelstelling op het vlak van genderverdeling", zegt Rosalba Convertino, die als Content & Digital Marketing Specialist bij Axis betrokken is bij het uitrollen van diversiteitsprojecten. "Ik ben er trots op voor een bedrijf te mogen werken dat ambitieuze doelstellingen formuleert, ook wat zijn medewerkers betreft, en deze vol overtuiging nastreeft, te beginnen bij de senior executives."

Een ander initiatief is het Women In Security EMEA-evenement van dit jaar, georganiseerd door Axis. Dit was het tweede WIS-evenement, want vorig jaar vond het in de VS plaats. Het is de perfecte gelegenheid om de vrouwen die al deel uitmaken van de beveiligingsindustrie te erkennen, om te netwerken, competenties op te bouwen en ervaringen uit te wisselen via workshops en verhalen van leidinggevende vrouwen in de industrie, van binnen en buiten Axis.

Diverse teams stimuleren groei

Axis beseft dat genderdiversiteit niet de enige kwestie is die moet worden aangepakt. Een in Amerika opgericht comité laat zien hoe het moet. Het onderzoekt hoe kan worden afgestapt van de focus op gender en hoe de hele gemeenschap en het inclusie-idee op andere manieren kunnen worden ondersteund. In New York en Canada werkt men bijvoorbeeld aan een project om het Axis-verkoopteam te helpen bij het ondersteunen van minderheidsbedrijven. Ze werken ook samen met de Boston Pride Parade om camera's te leveren voor het streamen van beelden van de parade in juni.

Er is een bewezen verband tussen diversiteit en het succes van bedrijven. Onderzoek (pdf) toont aan dat organisaties met een meer diverse en inclusieve werkplek (onder andere) innovatiever en winstgevender zijn. Focussen op inclusie en diversiteit is voor een bedrijf dus niet alleen de juiste keuze, maar ook een logische keuze. Een breder perspectief van waar competentie vandaan komt, kan ook deel uitmaken van de oplossing voor het gebrek aan geschoolde werknemers (pdf) waarmee de technologiesector momenteel wordt geconfronteerd.

Kort gezegd, een divers en inclusief team geeft bedrijven een uniek voordeel. Ten eerste omdat het innovatie bevordert door nieuwe manieren van denken binnen te halen, ten tweede omdat het jongere generaties tot bedrijven aantrekt en uiteindelijk meer winst oplevert.

Gelukkig beseffen steeds meer bedrijven dat inclusie en diversiteit essentiële ingrediënten voor bedrijfsgroei zijn. Neem ze weg en de innovatie droogt op. Axis wil verder gaan met dit bewustmakingsproces en wereldwijd meer jonge vrouwen de beveiligingsindustrie binnenloodsen en hun opleiding en loopbaan ondersteunen.

Kom meer te weten
Sociale verantwoordelijkheid
Axis Communications, Andreas Reimann, PR and Social Media Specialist
Neem voor meer informatie contact op met Andreas Reimann, PR and Social Media Specialist, Axis Communications
Telefoon +49 89 35 88 17 221
Meer over