Groen ontwerpen voor een duurzamere wereld

Artikel
30 april 2019
Zogenaamde eco-innovatie wordt essentieel voor fabrikanten om in te spelen op huidige trends en klantbehoeften. Axis richt zijn focus steeds meer op 'groen ontwerpen', door het gebruik van gerecyclede materialen en het uitfaseren van gevaarlijke stoffen. Hiermee neemt het zijn verantwoordelijkheid in overeenstemming met de UN Sustainability Development Goals.

Duurzaamheid is een van de huidige megatrends. Dat is geen verrassing, want de klimaatverandering treft ieder van ons. En net zoals we allemaal in verschillende mate een onderdeel van het probleem zijn, kunnen we ook een onderdeel van de oplossing zijn.

Een toenemende bewustwording bij klanten is de motor van verandering, naast druk van niet-gouvernementele organisaties (NGO's) en door de industrie gesponsorde initiatieven die pleiten voor striktere richtlijnen voor fabrikanten.

Ook de UN Sustainability Development Goals (SDG's) spelen een enorm belangrijke rol. Veel organisaties ondersteunen de SDG, nemen hun verantwoordelijkheid en handelen proactiever om hun bedrijf duurzamer te maken.

Keuze voor duurzame materialen is essentieel

"Het kiezen van duurzame materialen is één van de aandachtsgebieden van groen ontwerpen", zegt Ausra Reinap, Senior Environmental Engineer bij Axis. "We streven ernaar om meer gerecyclede materialen te gebruiken en willen het gebruik van gevaarlijke stoffen in onze producten tot een minimum beperken en uiteindelijk vermijden. Met de ontwikkeling van camera's die vrij zijn van gevaarlijke broom- en chloorhoudende vlamvertragers, zonder de brandveiligheid in gevaar te brengen, hebben we de eerste stap op weg naar dit doel gezet. ”

Ausra is lid van de Axis Green Design Group, die in 2012 werd opgericht om het streven naar meer milieuvriendelijke producten te ondersteunen. De groep verenigt verschillende competenties op het gebied van ontwerp, milieu en kwaliteit en heeft als doel het milieubewustzijn te vergroten en de mechanical designers van Axis uit te dagen tijdens het ontwikkelingsproces.

Axis houdt hierbij rekening met de vier aspecten van eco-innovatie:

  • Materiaalkeuze
  • Optimalisatie van onderdelenontwerp
  • Optimalisatie van productieontwerp
  • Optimalisatie van afvalafvoer

Hele productlevenscyclus bekijken

Ausra Reinap, Senior Environmental Engineer bij Axis Communications

"Groen ontwerpen is een vrij breed begrip dat focust op hoe we onze milieu-impact kunnen beperken", aldus Ausra. "Niet alleen in de hele waardeketen, maar over de gehele levenscyclus van het product."

In 2015 lanceerde Axis zijn Green Design Evaluation Scorecard om ontwerpers te helpen milieu-overwegingen te integreren in het productontwikkelingsproces. Ausra: "We weten dat de keuze voor gerecyclede materialen een uitdaging kan zijn, vooral wanneer ze moeten voldoen aan de strenge UL-normen, die belangrijk zijn in de VS en Canada."

Axis heeft een lijst van verboden en aan beperkingen onderworpen stoffen. Deze bevat zowel stoffen die al wettelijk gereguleerd zijn als stoffen die nu nog niet verboden of beperkt zijn, maar in de toekomst wellicht wel. "Het gaat onder andere om weekmakers en broom- en chloorhoudende vlamvertragers (BFR/CFR). We vinden het erg belangrijk om niet gewoon te wachten op wetgeving, maar deze een stap voor te zijn", zegt Ausra.

Meer dan materialen alleen

Gewicht is essentieel voor een optimaal onderdelenontwerp. Minder materiaal betekent minder hulpbronnen, maar ook minder milieu-impact door transport. Een andere manier om het onderdelenontwerp te optimaliseren, is het verminderen van het aantal schroeven of zelfs een compleet schroefloos ontwerp, door bijvoorbeeld klikverbindingen te gebruiken in plaats van schroeven.

Even belangrijk is hoe het product wordt geproduceerd. Optimalisatie van het productieontwerp betekent het specificeren van de juiste oppervlakteafwerking en toleranties, zodat er minder afval is. Ausra wijst erop dat dit soms wikken en wegen is: "We willen onze processen optimaliseren, maar zonder de kwaliteit op het spel te zetten."

Wanneer we verder kijken dan de fase van het productgebruik, is het essentieel om bij het ontwerp ook rekening te houden met een optimale afvalafvoer. Door demontage te vergemakkelijken, is een product eenvoudiger te repareren, te hergebruiken en te recyclen. "Idealiter krijgen we een modulair ontwerp dat een circulaire aanpak mogelijk maakt", aldus Ausra. "Momenteel implementeren en evalueren we enkele initiatieven, dus we zijn ermee bezig."

BFR- en CFR-vrije productontwikkeling

Senior Engineer Christian Adielsson

Senior Engineer Christian Adielsson heeft hands-on ervaring met groen ontwerpen in een nieuw productontwikkelingsproject. "We zijn een cameraproject gestart op basis van een totaal nieuw platform en een van de vereisten was dat er bij de ontwikkeling geen broom- en chroomhoudende vlamvertragers mochten worden gebruikt", zegt hij.

In een vroeg stadium van het project, toen de tekeningen klaar waren, verzamelde Christian lijsten van alle gespecificeerde onderdelen. Die werden naar de milieuafdeling gestuurd ter evaluatie. Zo'n 10 procent van de onderdelen moest worden vervangen, zo bleek.

Alles begint met verantwoordelijkheid nemen

"We namen contact op met leveranciers om op zoek te gaan naar alternatieven", aldus Christian. "Het grootste probleem was dat we op dat moment niet over de juiste middelen beschikten om het proces te automatiseren. Alles moest dus handmatig gebeuren, wat veel tijd kostte."

Omdat we voor drie onderdelen geen BFR/CFR-vrije alternatieven vonden en we in tijdnood kwamen, besloten we om het nieuwe product, de AXIS P1375 en AXIS P1375-E Network Cameras, in de lente te lanceren. "Maar dit was pas de eerste stap", zegt Christian. "We gaan verder met de ontwikkeling en ik ben ervan overtuigd dat we in de nabije toekomst met een nog duurzamere oplossing zullen komen."

Ausra besluit: "Als fabrikant is het tegenwoordig cruciaal om verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van duurzaamheid en is groen ontwerpen noodzakelijk om een geloofwaardige leverancier te zijn. Axis is zeer ambitieus en als we onze ambitie om marktleider te zijn willen waarmaken, moeten we onze milieu-impact over de gehele productlevenscyclus verminderen."

Meer over hoe wij onze milieu-impact verminderen
UN Sustainability Goals Axis' duurzaamheidsagenda
Axis Communications, Andreas Reimann, PR and Social Media Specialist
Neem voor meer informatie contact op met Andreas Reimann, PR and Social Media Specialist, Axis Communications
Telefoon +49 89 35 88 17 221
Meer over