Hoe Axis de continuïteit van de supply chain verzekert

Artikel
11 november 2021
Vertrouwen in het vermogen om producten te leveren en vertrouwen tussen het bedrijf, zijn partners en klanten is voor iedere onderneming van essentieel belang. Maar de controle hierover ligt niet volledig in handen van de organisatie zelf. Veel bedrijven zijn afhankelijk van een complexe en wereldwijde supply chain - een keten die om tal van redenen kan worden verstoord, bijvoorbeeld vanwege economische, politieke, sociale en milieufactoren. De afgelopen decennia heeft Axis erkend hoe belangrijk de continuïteit van de supply chain voor het bedrijf is, zodat het risico op verstoring minimaal is en de continuïteit richting productiepartners en distributeurs verzekerd blijft.

Een grote verwoesting met effect op de supply chain

In april 2016 werd de Japanse stad Kumamoto geteisterd door een reeks aardbevingen, waaronder een krachtige beving van maar liefst 7.0 op de schaal van Richter. De tragische aardbevingen resulteerden in dodelijke slachtoffers, gewonden en aanzienlijke schade aan infrastructuur en gebouwen. Eén van die gebouwen die door de aardbeving werd verwoest, was de fabriek die de overgrote meerderheid van de beeldsensorchips maakt die in camera's overal ter wereld worden gebruikt. Hoewel de fabriek in november van hetzelfde jaar weer op 100% capaciteit draaide, was de verstoring van de supply chain op korte termijn significant.

Meer recent was er natuurlijk de COVID-19-pandemie die de continuïteit van supply chains wereldwijd heeft verstoord, ook in de technologiesector. Die had vooral te kampen met een wereldwijd tekort aan halfgeleiders, de basis van elk stukje technologie, van mobieltjes tot auto's en bewakingscamera's. De problemen als gevolg van de pandemie werden versterkt door het extreme weer – droogte in Taiwan, sneeuw in Texas – en is sommige sectoren zullen de effecten nog enige tijd voelbaar zijn. Het marktherstel na de afzwakking van de pandemie deed vervolgens de vraag pieken in alle sectoren, waardoor de supply chains nog meer onder druk kwamen.

De continuïteit van de supply chains van bedrijven is nog belangrijker in een steeds meer geglobaliseerde economie, waarbij componenten van leveranciers uit veel verschillende landen moeten komen. Of het nu gaat om natuurrampen of extreme weersomstandigheden, een wereldwijde pandemie, geopolitieke spanningen of gewoon een gebrek aan grondstoffen, bij elke verstoring is het de verantwoordelijkheid van de producenten om de continuïteit van hun supply chain te verzekeren.

Een supply chain waar decennialang aan is gewerkt

Het uitbouwen van een robuuste wereldwijde supply chain gaat niet van vandaag op morgen. Het is het resultaat van gedegen onderzoek en planning. Bij Axis heeft dit proces ruim 25 jaar geduurd.

Zoals Ulrika Magnusson, Global Supply Chain Director bij Axis uitlegt, is het creëren en beheren van een continue supply chain een constante uitdaging: “Naarmate we innoveren en nieuwe producten en oplossingen maken die aan veranderende klantbehoeften voldoen, moet ook onze supply chain die innovatie weerspiegelen en ondersteunen. Dit vereist een zeer nauwe samenwerking tussen onze R&D- en supply chain-teams: door inzicht te krijgen in welke producten we willen ontwikkelen, kunnen we in een zeer vroeg stadium de juiste leveranciers van onderdelen selecteren.”

Gezien de strenge criteria en kwaliteitsnormen die Axis voor de gehele supply chain hanteert, neemt het zoeken en kiezen van nieuwe leveranciers veel tijd in beslag. De Axis Supplier Evaluation Framework, Supplier Code of Conduct – die alle leveranciers moeten ondertekenen - en regelmatige leveranciersaudits zorgen ervoor dat alle leveranciers worden gescreend op het vlak van milieu, werkomstandigheden en mensenrechten.

 

Ulrika Magnusson & Nerzesa Dzinovic
Ulrika Magnusson en Nerzesa Dzinovic, onderdeel van Axis' wereldwijde supply chain-team

Magnusson: “Die strenge selectie en evaluatie van leveranciers is absoluut noodzakelijk om er zeker van te zijn dat ze aan onze veeleisende normen voldoen. We beschouwen de supply chains van onze leveranciers als een deel van de onze, en als een fundamenteel onderdeel om de continuïteit van onze supply chain te verzekeren. We controleren aspecten zoals het afvoeren van afval dat ontstaat tijdens de productie van onderdelen en de herkomst van grondstoffen, om er zeker van te zijn dat er geen conflictmineralen in onze producten terechtkomen. Wanneer we leveranciers vinden die aan de meeste maar niet alle van onze selectiecriteria voldoen, werken we vaak met hen samen om de aspecten die beter kunnen te verbeteren. Dit blijkt vaak een betere investering dan het sourcingproces opnieuw te starten.”

Ook de geografische ligging van leveranciers is om een aantal redenen een belangrijke overweging. Met het veranderende klimaat wordt ook het risico op verstoring door extreme weersomstandigheden steeds groter. Daarom is het nuttig om een beroep te doen op leveranciers die zich dichter bij het productiepunt bevinden. Dat betekent ook minder transport en dus milieuvoordelen.

'Second sourcing' is cruciaal

Een fundamentele manier om een continue supply chain te garanderen, is 'second sourcing'. Zoals de naam al doet vermoeden, betekent dit gewoon een beroep doen op meer dan één leverancier voor specifieke onderdelen. Waar mogelijk zoekt Axis meerdere leveranciers voor zijn productonderdelen.

Is dit niet mogelijk, dan wordt ervoor gezorgd dat Axis zelf of de leverancier over een buffervoorraad beschikt, zodat de toevoer ook bij een verstoring van de supply chain gehandhaafd blijft. In het geval van bijzonder cruciale componenten houdt Axis vaak een voorraad aan die de productie gedurende de daaropvolgende periode van 9 tot 12 maanden kan ondersteunen. Zo is de toevoer niet alleen verzekerd in geval van verstoring om welke reden dan ook, maar ook bij plotse pieken in de vraag van de industrie of de klant.

Per Ädelroth, Vice President, Operations & Chief Supply Chain Officer bij Axis: “Een plotse stijging in de vraag naar één bepaald product of bepaalde productcategorie kan snel tot een bottleneck in de toevoer leiden. Want fabrikanten van componenten hebben natuurlijk tijd nodig om de productiecapaciteit op te voeren en bestaande voorraden raken snel uitgeput. Deze pieken zijn soms moeilijk te voorspellen: er zijn zeker gevallen geweest waarbij een sterke vraag in alle regio's wereldwijd tot knelpunten in de toevoer heeft geleid. Het lijkt misschien een luxeprobleem, maar dit belet niet dat we het moeten oplossen om partners en klanten tevreden te houden.”

Volledige controle door gezamenlijk te produceren

Nerzesa Dzinovic
Nerzesa Dzinovic, Manager Sourcing Electronics & Manufacturing bij Axis

Axis-producten worden gemaakt via samenwerkingsverbanden, waarbij Axis nauw samenwerkt met een klein aantal producenten in Noord-Amerika, Europa en Azië. Nerzesa Dzinovic, Manager Sourcing Electronics & Manufacturing bij Axis, legt uit hoe het samenwerkingsproductieproces verloopt: “Net als voor onze leveranciers van componenten hanteren we strenge evaluatiecriteria voor onze productiepartners. En de productie is een echt partnership: werknemers van Axis werken samen met die van de producent en wij bepalen en controleren het productieproces en de productieprotocollen. Realtime-data vanuit de fabriek brengen eventuele problemen snel aan het licht.”

Ook hier wordt geopteerd voor productiefabrieken en Configuration & Logistic Centers (CLC's) die zich dicht bij de markt bevinden die ze bedienen. Dit verkleint de milieu-impact van het transport en het risico op verstoring. De productie van populaire, hoogwaardige en cruciale producten wordt ook gespreid over meerdere fabrieken, zodat de toevoer ook gegarandeerd blijft bij productiestoringen.

Veranderende wereldpolitiek

Het valt niet te ontkennen dat politiek en de relaties tussen landen een – zowel positieve als negatieve - invloed kunnen hebben op fabrikanten welke producten dan ook. Verhoudingen veranderen voortdurend: tussen twee landen die een goede handelsrelatie hadden, kan plots een economisch conflict ontstaan, met alle gevolgen van dien voor bedrijven die op die bewuste markten actief zijn.

Zoals Magnusson zegt, benadrukken geopolitieke spanningen de noodzaak van meerdere onderdelenleveranciers: “Als Zweeds bedrijf hebben we het geluk dat ons land niet vaak in handelsconflicten met andere landen terechtkomt. Toch bevatten onze producten onderdelen uit verschillende landen over de hele wereld en worden in internationale handelsovereenkomsten – zoals de Amerikaanse Trade Agreements Act – vaak aangewezen en niet-aangewezen landen vastgelegd van waaruit producten of productonderdelen kunnen worden betrokken. Nogmaals, daarom is het essentieel dat we verschillende leveranciers voor hetzelfde onderdeel hebben op geografisch verspreide locaties.

Niet alle onderdelen zijn gelijk

In het kader van haar sourcingproces werkt Axis met een classificatieschema voor productonderdelen, dat gebaseerd is op hun belang in het eindproduct en dat van invloed is op de sourcing en second sourcing. Dzinovic: “Moeren en bouten zijn vrij standaard en gemakkelijk te vervangen, maar wanneer er om welke reden dan ook een tekort is aan onderdelen zoals de beeldsensor – waaromheen het eindproduct in feite volledig is ontworpen – dan kan dit serieuze gevolgen hebben.”

Omdat we het volledige productontwerp- en productieproces onder controle hebben, kunnen we sneller reageren op ernstige problemen

Natuurrampen zoals de aardbevingen in Kumamoto waren dan ook een leermoment voor alle betrokkenen. Het geeft ook aan hoe waardevol de 'Axis One'-aanpak is, zoals uitgelegd door Ädelroth: “Omdat we volledige productontwerp- en productieproces onder controle hebben – van R&D tot configuratie – kunnen we sneller reageren op ernstige problemen. Als we bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van een product opnieuw moeten ontwerpen om een verandering in de inkoop van cruciale onderdelen mogelijk te maken, dan gaat dit naadloos.”

Continuïteit in de supply chain vandaag, met één oog op de toekomst

De beveiligingssector evolueert snel. Door technische innovaties kunnen steeds nieuwe, meer geavanceerde producten worden gemaakt. Het supply chain-team van Axis werkt nauw samen met de R&D-afdeling om zicht te krijgen op de toekomstige productroadmap en op zoek te gaan naar componentenleveranciers die onze plannen kunnen ondersteunen.

Ädelroth: “Uiteindelijk is Axis een bedrijf dat zich focust op het voldoen aan de klantbehoeften. Dit vereist niet alleen een betrouwbare toevoer van huidige producten, maar ook dat we producten ontwerpen die inspelen op toekomstige behoeften. Om de visie van ons bedrijf te kunnen realiseren, is het essentieel dat we kunnen rekenen op leveranciers die in staat zijn het productontwikkelingstempo in een voortdurend veranderende omgeving te volgen en die onze eigen normen en die van internationale handels- en productieovereenkomsten strikt naleven.”

Zo werken we samen met leveranciers
Kwaliteit in de supply chain
Dennis Harmsen
Neem voor meer informatie contact op met Dennis Harmsen, PR & Content Manager Benelux, Axis Communications
Telefoon +31 10 750 4677
Meer over