Samen bouwen aan een betere toekomst door de UN Sustainability Goals na te streven

Artikel
4 november 2021
Internationale bedrijven in alle sectoren moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun impact op de wereld. We zijn allemaal wereldburgers. Het is onze plicht om elkaar en onze planeet te beschermen, bij te dragen aan de duurzaamheid ervan en het voortbestaan van toekomstige generaties. Daarom hebben de Verenigde Naties 17 duurzaamheidsdoelstellingen voor 2030 vastgelegd, die Axis onderschrijft.

Duurzaamheid is een belangrijk en logisch onderdeel van de activiteiten van Axis. Onze innovatieve oplossingen dragen bij aan een slimmere en veiligere wereld. We hanteren een langetermijnvisie op het gebied van economische, milieu- en maatschappelijke verantwoordelijkheid en streven naar een gezonde bedrijfsethiek. Het ondertekenen van het Global Compact van de VN in 2007 en het nastreven van de Global Sustainable Development Goals van de VN is dan ook een logische stap voor ons. De afgelopen 14 jaar hebben we samen met onze wereldwijde partners toegewerkt naar deze doelstellingen, die bedoeld zijn om de planeet veiliger achter te laten voor toekomstige generaties.

"Sinds we in 2007 het Global Compact ondertekenden, zijn de principes ervan een leidraad geweest voor het integreren van duurzaamheid in onze activiteiten", vertelt Ray Mauritsson, CEO van Axis. "Duurzaamheid is cruciaal voor onze blijvende groei en succesvolle ontwikkeling. Wij willen een rolmodel zijn en als vooraanstaande marktspeler hebben we goede kansen om anderen om ons heen te beïnvloeden. Door ons werk dragen we ook bij aan de Agenda 2030 en de Global Sustainable Development Goals van de VN".

Hieronder gaan we wat dieper in op enkele van de VN-doelstellingen, waaraan we ons hebben verbonden.

DE KLOOF DICHTEN (doelstellingen 4, 5 & 10)

Doelstelling 4: Quality Eduction
Doelstelling 5: Gender Equality
Doelstelling 10: Reduced Inequalities

 

 

 

Overal ter wereld nemen we deel aan programma's die discriminatie tegengaan en gelijke kansen bevorderen. We proberen met ons beleid het goede voorbeeld te geven. Zo krijgt bijvoorbeeld elke Axis-werknemer met gelijke competenties en verantwoordelijkheden hetzelfde salaris, ongeacht geslacht of afkomst.

Pink Programming, een organisatie waar jonge vrouwen hun programmeerervaring kunnen ontwikkelen en worden aangemoedigd om in de technologiesector te komen werken.
Pink Programming, een organisatie die jonge vrouwen wil aanmoedigen om in de technologiesector te gaan werken

De afgelopen vier jaar ondersteunden we ook het Pink Programming-initiatief en sponsorden we deze non-profitorganisatie, gevestigd in een aantal grote steden in Zweden en Noorwegen. Pink Programming wil meer vrouwen aanmoedigen om in de technologiesector te gaan werken via zogenaamde 'coding-events', die zo'n twee keer per jaar plaatsvinden en door Axis worden georganiseerd.

"Meer vrouwen aan de slag krijgen in de IT-sector is niet alleen belangrijk voor Axis, maar ook voor de samenleving in het algemeen", aldus Louise Dolck Strömberg, Director HR Operations. "Een meer uniforme genderverdeling komt zowel individuele personen, bedrijven als de samenleving ten goede en leidt meer geschoolde werkkrachten naar de arbeidsmarkt, waar ze broodnodig zijn. De ervaring leert ook dat de resultaten veel beter zijn, als meer personen met verschillende perspectieven aan ontwikkelingen bijdragen."

Onze wil om een blijvende impact te hebben op genderdiversiteit in de beveiligingssector, heeft geleid tot een reeks programma's en activiteiten in de Verenigde Staten. Een aantal hiervan is gericht op jongeren op middelbare scholen en universiteiten, andere op professionals in samenwerking met de Security Industry Association (SIA). "Onze vooraanstaande positie in de sector geeft ons de unieke kans om het voortouw te nemen op het gebied van diversiteit", zegt Elaine Palome, Director of Human Resources voor Noord- en Centraal-Amerika bij Axis. "Veel studies tonen aan dat het samenwerken van mensen van verschillende leeftijden en culturen kan leiden tot innovatie. Maar het is vooral gewoon het juiste om te doen.”

Vorig jaar organiseerde de Azië-Pacific-regio van Axis webinartrainingen rondom het 'Women in Security'-initiatief. De bedoeling hiervan was om meer vrouwen aan te trekken voor functies bij Axis en diversiteit en inclusie binnen het bedrijf te bevorderen. Verder wil Axis een leidende rol blijven spelen in het creëren van meer bewustzijn rond en verbeteren van diversiteit in heel de beveiligings- en bewakingssector. “Women in Security is een uitstekend forum waar vrouwen die in de sector werken elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen gaan", zegt Marie-Hélène Mansard, Business Development Director voor Azië-Pacific bij Axis. "Het is ook een nuttige manier voor Axis om zijn waarden tot uiting te brengen en te tonen dat het bedrijf belang hecht aan deze thema's."

INADEMEN (doelstellingen 7, 11 & 13)

Doelstelling 7: Affordable & Clean Energy
Doelstelling 11: Sustainable Cities & Communities
Climate action

 

 

 

Het verminderen van de ecologische voetafdruk die mensen achterlaten, is een cruciale stap in de strijd tegen klimaatverandering en voor het behoud van de planeet. Axis zet stappen om producten te ontwerpen die zo energiezuinig mogelijk zijn en om andere aspecten van de milieu-impact van producten te verbeteren.

We maken onze producten niet alleen duurzamer, we bekijken ook hoe ze kunnen worden gebruikt om de ecologische voetafdruk te verminderen:

Een technologie zoals Lightfinder – die camera's in staat stelt om ook bij zeer weinig licht kleurenbeelden van hoge kwaliteit te maken – kan helpen om de ecologische voetafdruk van een gebouw te verminderen door de lichten 's nachts uit te schakelen, zonder dat de veiligheid in gevaar komt. Dit is bijvoorbeeld het geval op de Rock Hill-schoolcampussen in South Carolina (Verenigde Staten).

BOUWEN AAN DE TOEKOMST (doelstellingen 3, 6 & 12)

Doelstelling 3: Good Health & Well-Being
Clean water and sanitation
Doelstelling 12: Responsible Consumption & Production

 

 

 

De vervuilingsgraad op onze planeet heeft een effect op de volksgezondheid. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sterven jaarlijks meer dan vier miljoen mensen omdat ze worden blootgesteld aan luchtverontreiniging. In dezelfde tijd wordt acht miljoen metrische ton plastic in de oceaan gegooid. Dit doodt dieren in het wild, vernietigt ecosystemen en komt in het menselijk lichaam terecht door de vis die we eten.

AXIS P1375-E
De AXIS P1375-E, één van de pvc-vrije camera's van Axis, is ook onze eerste poging om halogeen uit een product te weren

Axis gaat met diverse initiatieven de strijd aan tegen plasticvervuiling. Zo streven we er bijvoorbeeld naar om pvc (polyvinylchloride) uit onze producten te weren; pvc kan giftige stoffen afgeven, is schadelijk voor mens en milieu en moeilijk te recyclen.

Daarnaast proberen we verpakkingen te optimaliseren, zodat ze beter aansluiten bij de grootte van de producten. Er worden steeds meer opblaasbare materialen gebruikt in verpakkingen, omdat ze lichter zijn en minder ruimte innemen tijdens het transport. Dit materiaal wordt ook hergebruikt wanneer de producten worden herverpakt voor transport naar klanten.

Ook streeft Axis ernaar om het watergebruik in zijn activiteiten en die van zijn leveranciers te verminderen en te optimaliseren. In 2020 documenteerde Axis het watergebruik bij zijn leveranciers en nam het contact op met leveranciers om informatie te verkrijgen over hun werkelijke waterverbruik en hun doelen. In een volgende stap gaat Axis waterreductiedoelen implementeren voor de leveranciers met het hoogste waterverbruik. Axis heeft ook waterverbruiksdoelen vastgesteld voor zijn eigen activiteiten.

Tot slot zijn Axis-producten ontworpen met het oog op een lange levenscyclus: onze apparaten zijn gebaseerd op open standaarden, wat betekent dat oudere producten compatibel zijn met nieuwe Axis-technologie. Hierdoor kunnen gebruikers nieuwe software en accessoires installeren op hun bestaande product en hoeven ze niet het nieuwste model te kopen.

ETHISCH GEDRAG BEVORDEREN (doelstelling 16)

Doelstelling 16: Peace, Justice & Strong Institutions

 

 

 

Een vreedzame wereld is een veilige wereld: Axis doet zijn uiterste best om een sterke ethische code te bevorderen, niet alleen onder werknemers, maar ook in zijn relatie met partners. Onze gedragscode bepaalt de waarden en richtlijnen op basis waarvan wij zakendoen en geeft aan hoe onze partners moeten handelen in zakelijke situaties, zowel intern als extern.

Axis employees having a meeting
Een gezonde bedrijfsethiek begint bij het opleiden en ondersteunen van werknemers

Van elke werknemer, leverancier, distributeur en partner wordt verwacht dat ze de gedragscode volgen om hun zakelijke relatie met Axis te kunnen voortzetten.

Om ethische bedrijfsvoering te bevorderen, beschikken we over een anticorruptiebeleid met zerotolerance ten aanzien van alle soorten omkoping en andere vormen van corruptie. Alle werknemers, inclusief de raad van bestuur, moeten een overeenkomst ondertekenen waarin ze beloven het anticorruptiebeleid na te leven en om de twee jaar deel te nemen aan trainingen hierover.

Conclusie

"Axis neemt verantwoordelijkheid op de lange termijn, enerzijds voor de impact van onze activiteiten op onze stakeholders en anderzijds door te handelen overeenkomstig onze waarden", aldus Mauritsson. "We doen dit op een ethische, verantwoordelijke en transparante wijze in al onze zakelijke relaties. Wij hebben een ambitieuze langetermijnagenda en kiezen bewust voor duurzaamheid in alle geledingen van onze organisatie."

Kom meer te weten
Lees ons Sustainability Report
Dennis Harmsen
Neem voor meer informatie contact op met Dennis Harmsen, PR & Content Manager Benelux, Axis Communications
Telefoon +31 10 750 4677
Meer over