Axis Communications Academy biedt toonaangevende training

Artikel
29 september 2020
‘Any fool can know. The point is to understand’, aldus Albert Einstein. We hebben toegang tot meer informatie dan elke vorige generatie, maar deze informatie omzetten in bruikbare en waardevolle kennis is een uitdaging. Opleiding en vaardigheden zijn krachtige instrumenten voor iedere organisatie – ook in de bewakingsindustrie – en zorgen ervoor dat medewerkers over de juiste kennis beschikken om hun taken effectief te vervullen en meerwaarde te bieden aan interacties met klanten. Sinds ze in 2005 het levenslicht zag, fungeert de Axis Communications Academy als een belangrijke tool voor de branche. In dit artikel gaan we dieper in op de filosofie en voordelen van de partnertraining die Axis aanbiedt.

Kennis als sleutel tot succes

De bewakingsindustrie is voortdurend in verandering, met steeds nieuwe use cases en technologieën. Voorop blijven te midden van al deze nieuwe ontwikkelingen kan een uitdaging zijn. Klanten verwachten van alle medewerkers dat ze niet alleen een grondige kennis hebben van het product, maar ook van de branche- en sectorspecifieke uitdagingen. Het uitbouwen van een team van experts vergt een blijvende investering en toegewijde training. Het juiste trainingsprogramma komt het bedrijf in vele opzichten ten goede:

  • Betere klantrelaties: Personeel dat beschikt over de meest relevante en bruikbare kennis leidt tot hechtere klantrelaties en verhoogt het vertrouwen. Partners hebben deze expertise nodig om sterker te staan in gesprekken met klanten. Dit helpt hen om met meer kennis van zaken te spreken over de beste oplossingen voor de problemen en behoeften van klanten. Het stelt hen ook in staat om hun klanten te vertellen hoe ze het maximale uit hun oplossingen kunnen halen. Een team dat over de juiste kennis beschikt, heeft uiteindelijk een positieve impact op behoud van klanten en groei en is onze beste ambassadeur.
  • Een aantrekkelijker aanbod: Personeel met meer kennis en vaardigheden leidt niet alleen tot betere klantrelaties, maar ook tot een aantrekkelijker aanbod voor potentiële klanten. Wanneer medewerkers een bredere kennis van de beveiligingssector hebben en advies kunnen geven over de meest geschikte oplossingen voor specifieke behoeften, zal dit resulteren in een hogere conversie.
  • Sterkere employer branding: Naast de relaties van partners met klanten verbetert een robuust trainingsprogramma ook de reputatie van het bedrijf in de branche. Prioriteit geven aan personeelstraining laat zien dat een bedrijf bereid is om te investeren in zijn medewerkers en verhoogt het moreel van het personeel. Naar buiten toe is een goed trainingsprogramma één van de factoren op basis waarvan sollicitanten potentiële werkgevers beoordelen. Het integreren van toonaangevende training en de focus op het verbeteren van de vaardigheden van medewerkers heeft een positief effect op het aantrekken van talent.
  • Diepere kennis en vaardigheden: Hoewel partners al over gekwalificeerde medewerkers beschikken, kunnen deze via training hun praktische vaardigheden en technische kennis aanscherpen. Hierdoor kan het bedrijf zijn concurrentiepositie verbeteren en marktkansen maximaal benutten.

Training op basis van een decennialange ervaring

Gezien het belang van goede training voor het succes van een bedrijf, richtte Axis Communications de Academy op met de bedoeling om partners niet alleen kennis bij te brengen over de Axis-oplossingen en -technologie, maar ook over de uitdagingen in de videobewakingsindustrie in het algemeen. Dit zorgt ervoor dat trainingen niet specifiek over één leverancier gaan, maar ook de bredere context van huidige markttrends schetsen. Daarnaast kunnen medewerkers van partners na de training een certificering krijgen en zo een professionele, door de branche erkende kwalificatie aan hun cv toevoegen.

Aaron Heiner Simpson, medeoprichter en CTO van Stone Security
Aaron Heiner Simpson, medeoprichter en CTO van Stone Security

Stone Security, een partner van Axis Communications, heeft vaak een beroep gedaan op de Academy. Medeoprichter en CTO Aaron Heiner Simpson benadrukt hoe waardevol dit is: "Wanneer je kunt terugvallen op diepgaande kennis in je interactie met klanten, tilt dit het gesprek naar een hoger niveau. Onze klanten verwachten een goed advies en dan is het cruciaal dat we hen intelligente oplossingen voor hun uitdagingen kunnen aanbieden. Dit kan alleen als we over de juiste vaardigheden en expertise beschikken."

"Dankzij de training van de Axis Communications Academy kunnen we onze klanten helpen om, naast de basisfunctionaliteiten, het maximale uit de oplossingen te halen voor hun bedrijf, wat uiteindelijk hun ROI ten goede komt. Als organisaties videobewakingsoplossingen aanschaffen en alleen maar werken met de basisinstellingen, zoals vaak gebeurt, laten ze heel wat potentiële voordelen liggen. Het is alsof je een sportwagen koopt en ermee rijdt als een gezinswagen!"

"Hoewel er naast de specifieke certificeringstrainingen nog tal van andere trainingen beschikbaar zijn, eisen we nu van elke nieuwe technicus in onze organisatie dat ze een certificering van de Academy behalen. Dit instrument is een belangrijke troef gebleken om ons te onderscheiden in de markt, zowel bij potentiële klanten als bij sollicitanten."

Steeds waardevoller voor bedrijven

Het videobewakingslandschap wordt alsmaar voller en competitiever. Bedrijven moeten alle middelen waarover ze beschikken optimaal inzetten om het juiste talent aan te trekken en hun klantenbestand te doen groeien. Personeelstraining zal een sleutelfactor blijven voor het succes van bedrijven. Het is van cruciaal belang om tijd en middelen te investeren in het juiste soort training, om personeel te voorzien van de vaardigheden en kennis die ze nodig hebben om hun taak te vervullen en hun interacties een meerwaarde te geven. Dit zorgt ervoor dat bedrijven optimaal gewapend zijn om marktverstoringen op te vangen, klantrelaties uit te bouwen en uiteindelijk hun doelen te bereiken.

Heiner Simpson van Stone Security besluit met de woorden: "De Axis Communications Academy is exact wat we verwachten van een kwaliteitsvolle leverancier. Het toont de professionaliteit van Axis aan en weerspiegelt het hoge niveau van hun producten en oplossingen."

Bekijk het Axis Academy-trainingsaanbod
Online trainingen
Axis Communications, Andreas Reimann, PR and Social Media Specialist
Neem voor meer informatie contact op met Andreas Reimann, PR and Social Media Specialist, Axis Communications
Telefoon +49 89 35 88 17 221
Meer over