White papers

Want to know more?
Need a deeper understanding of an Axis technology, certain Axis products or even how we handle information? Try searching for a relevant white paper.

Title Language Date
Kontrola przepływności bitowej w dozorze wizyjnymIP: Średnia przepływność bitowa (ABR), zmiennaprzepływność bitowa (V... Polish October 2021
Systemy nagłośnieniowe - Systemy przywoławcze oparte na protokole IP i produktyAxis Polish October 2021
Lightfinder: Niezwykłe rezultaty w trudnych warunkach oświetlenia Polish October 2021
Wielolokalizacyjne systemy kontroli dostępu Polish August 2021
Dane wizyjne jako materiał dowodowy - Zabezpieczanie integralności danych wizyjnych przy użyciu oprogramowania AXIS C... Polish September 2021
Ochrona obwodowa lotnisk za pomocą inteligentnego dozoru wizyjnego Polish August 2021
Ochrona obwodowa za pomocą inteligentnego dozoru Polish August 2021
Dane lokalizacyjne w urządzeniach nasobnych Polish April 2021
Dźwięk z potencjałem Polish August 2021
Radary w systemach dozoru Polish November 2020
Podpisane oprogramowanie sprzętowe, bezpieczne uruchamianie i bezpieczeństwo kluczy prywatnych Polish November 2020
Wideoenkodery Polish March 2021
Zarządzanie cyklem istnienia urządzeń przy użyciu aplikacji AXIS Device Manager Extend Polish April 2021
Cyfryzacja i cyberbezpieczeństwo w kontekście fizycznej kontroli dostępu Polish September 2021
Sztuczna inteligencja w analizie wideo - Uwagi dotyczące analizy opartej na uczeniumaszynowym i głębokim uczeniu Polish May 2021
Odbicia promieniowania IR w kamerach kopułkowych Polish June 2021
Monitorowanie tablic rejestracyjnych Polish July 2021
Tested without compromise - Whitepaper - BR Portuguese, Brazil February 2018
Tecnologia de radar em aplicações de vigilância Portuguese, Brazil September 2018
O uso do infravermelho em aplicaçõesde vigilânciaCâmeras dia e noite e a tecnologia OptimizedIR Portuguese, Brazil December 2018
Radar em aplicações de vigilância Portuguese, Brazil November 2020
Firmware assinado, inicialização segura e segurança de chaves privadas Portuguese, Brazil December 2020
Gerenciamento do ciclo de vida do dispositivo com AXIS Device Manager Extend Portuguese, Brazil April 2021
Controle da taxa de bits para vídeos IPTaxa de bits média (ABR), taxa de bits variável (VBR) e taxa de bits máxima (MBR) Portuguese, Brazil October 2021
IA na análise de vídeo - Considerações para análises baseadas em aprendizadode máquina e aprendizado profundo Portuguese, Brazil May 2021