Norway

Presskontakter för Norden

Kristina Tullberg
PR and Communications Specialist Northern Europe
Tel: +46 (0) 46 272 18 72
Fax: +46 (0) 46 13 61 30
E-post: kristina.tullberg@axis.com

 

Corporate presskontakter

Margareta Lantz
IR & Corporate Communications Manager
Tel: +46 (0) 46 272 18 00
Fax: +46 (0) 46 13 61 30
E-post: pressoffice@axis.com
Corporate press center

PR byrå

NARVA
Box 3357
103 67 Stockholm
Besöksadress:
Biblioteksgatan 29

Kontakt:
John Göransson
Seniorkonsult
E-post: john.goransson@narva.se
Mobil: +46 70 735 36 79