Venezuela

Para temas relacionados a comunicación corporativa, contactar:

Axis Communications

Rodrigo Guedes
Especialista en Comunicación para Sudamérica
Contacto:
Tel: +55 11 3050-6626
E-mail: rodrigo.guedes@axis.com 

Agencia de prensa

Analic Mata Rivero
E-mail: anali19@hotmail.com
anali19@gmail.com