AXIS Companion

System recommendations

  • OS: Windows 8 64-bit
  • CPU: Intel Core i5
  • RAM: 4 GB
  • Graphics card: 256 MB onboard video memory
  • Note! Always use the latest graphics card driver
  • Network: 100 Mbps
  • Uninterruptible Power Supply (UPS)

Podporované kamery síťového videa Axis

Podporované enkodéry síťového videa Axis

SD cards

AXIS Companion records video to SD cards onboard the Axis IP-cameras. The recommended card is AXIS Surveillance microSDXC Card 64 GB which is a high performing Edge storage solution optimized for video surveillance applications. 

Síťové připojené úložiště NAS (Network-Attached Storage)

Je-li nutné zajistit delší dobu uchování videa a/nebo systém sestává z většího počtu videokanálů, bude software AXIS Companion podporovat záznam do síťového připojeného úložiště NAS. Díky tomu mohou být součástí systému AXIS Companion také kamery bez podpory úložiště Edge a mohou zaznamenávat video do úložiště NAS

Zdroj nepřerušitelného napájení (UPS)

V místech bez spolehlivého zdroje elektrického napájení může být pro zajištění maximální doby provozuschopnosti výhodnou investicí zdroj UPS. To je výhodné zejména při použití systému AXIS Companion, v němž jsou kamery napájeny ze sítě pomocí technologie PoE (Power over Ethernet), protože pomocí zdroje UPS lze zajistit nepřetržité napájení nejen síťového vybavení, ale také napájení všech kamer v systému. Jedná se o neoddiskutovatelnou výhodu oproti analogovým systémům založeným na záznamových DVR zařízeních. 

Přepínače (switche)

Pomocí přepínače PoE (Power over Ethernet) lze kamery napájet prostřednictvím sítě, což eliminuje nutnost použití samostatných napájecích kabelů.

Směrovače (routery)

Směrovač se obvykle používá při použití bezdrátových kamer, dále v případech, kdy je vyžadován lokální přístup, nebo při aktivaci vzdáleného přístupu. Směrovače se zabezpečeným nastavením Wi-Fi (standard WPS) zjednodušují instalaci bezdrátových kamer výrobce Axis. Směrovače se sadou protokolů UPnP zjednodušují nastavení vzdáleného přístupu k systému.

Poznámka ohledně právních předpisů:

Axis se zříká jakýchkoli závazků či příslibů ohledně kvality, výkonnostních parametrů nebo dalších funkcí s ohledem na představené produkty třetích stran. Společnost Axis nemůže nést odpovědnost za správnost ani za úplnost zde uvedených informací. Informace jsou zde uvedeny „tak, jak jsou“, bez záruky jakéhokoli druhu.

Download PC Client

The latest version of this software is 3.63.008
Stáhnout
Uwagi dot. wersji

Axis Mobile viewing app

Discover the complete video surveillance solution for small businesses.