Network door controllers

IP systémy umožňují neproprietární, flexibilní a převoditelné instalace bez nutnosti pevného připojení k centrální řídicí jednotce nebo centrálnímu serveru. To neznamená pouze univerzálnější řešení, ale také nákladově efektivnější řešení. Osvobození od omezení rozšíření systému v určitých násobcích. Síťové systémy lze rozšiřovat – pokud je do nutné – po jednotlivých dveřích a čtečkách.

Nižší celkové náklady

IP řešení se síťovým přepínačem Řídicí jednotky jsou umístěny u jednotlivých dveří s kabeláží k příslušenství dveří.

IP řešení má jednu řídicí jednotku pro každé dveře, která pomocí síťového přepínače zapojena do místní sítě. Protože IP sítě jsou v dnešní době běžné k dispozici ve všech kancelářích, obchodech, výrobních závodech a podobných zařízeních, jsou náklady na rozšíření o řídicí jednotku dveří minimální ve srovnání s vícenásobným sériovým připojením, které je nutné při pevném připojení k serveru.

Použitím IP systému lze kabeláž ještě více zjednodušit. Použitím řídicí jednotky s podporou PoE (napájení přes Ethernet) u jednotlivých dveří lze vyloučit nutnost použití samostatného napájecího kabelu. Tím se sníží celkové náklady na instalaci.

Integrace s dalšími systémy

IP řešení značně usnadňují zavádění a integraci systémů kontroly přístupu. Integrace s videem je jedním z příkladů velmi běžného požadavku, který lze pomocí IP řešení mnohem snadněji splnit.

Běžné standardní digitální prostředí má ve skutečnosti potenciál pro vytvoření bezpočtu příležitostí k integrací dalších systémů, jako je například detekce narušení a detekce požáru, do jednotných, řiditelných a uživatelsky příjemných systémů.

Možnost integrace IP systému fyzické kontroly přístupu se systémem síťového videodohledu a dalšími IP aplikacemi třetích stran.

Omezení v tradičních řešeních kontroly přístupu

Tradiční proprietární systémy

Typickým znakem staršího systému kontroly přístupu je závislost na pevném propojení jednotlivých zařízení – čteček karet, klik, zámků dveří, polohových spínačů dveří atd. – pomocí kabelů RS-485 do jedené centrální nebo centrálního serveru. Tyto tradiční proprietární systémy svazují koncového uživatele s jedním poskytovatelem hardwaru a softwaru.

Tradiční instalace s jednou centrální jednotkou a proprietární kabeláží k příslušenství dveří.

Rozšiřování tradičních analogových systémů je komplikovaný proces, protože typická centrální řídicí jednotka je stavěna na určitý maximální počet dveří, obvykle 4, 8, 16 nebo 32.

Toto omezení neznamená jen, že systém není flexibilní, ale také potíže pro koncového uživatele při naplňování jeho požadavků pomocí dostupných produktů, například pokud je nutná kontrola přístupu 9 nebo 17 dveří.

Nedostatek flexibility s sebou přináší další náklady, což může neúnosně prodražit doplnění jedněch dalších dveří.