Prohlášení o dopadu coronaviru

Aktuality
15. květen 2020
Pandemie coronaviru COVID-19 nadále postihuje mnoho regionů na celém světě. Hlavním cílem Axisu i v této situaci zůstává bezpečnost zaměstnanců. Podnikli jsme několik opatření ke snížení rizika, že budou naši zaměstnanci vystaveni viru.

Omezení pohybu osob v mnoha zemích vyvolává nejistotu a ovlivňuje náš dodavatelský řetězec, což může způsobovat menší prodloužení dodacích lhůt produktů Axis. Posledních pár týdnů však byly dodací lhůty poměrně stabilní. Protože Axis je důležitý poskytovatel produktů a služeb nezbytných pro provoz a údržbu základní infrastruktury a vládních funkcí v mnoha zemích, schválily orgány několika zemí pokračování činnosti společnosti Axis a našich dodavatelů.

Jsme přesvědčeni, že najdeme řešení jak minimalizovat potíže svých zákazníků. Je zřejmé, že naše úsilí, jako jsou reorganizace přepravy, spolupráce s více dodavateli a sledování stavu zásob v našem dodavatelském řetězci, má pozitivní účinky. Naši distributoři ve většině případů fungují v běžném provozu, naše konfigurační a logistická centra a výrobní závody fungují dobře a dodávky našich výrobků neváznou.

V této chvíli jsou ve východní Evropě hlavní důsledky následující:

  • Můžeme očekávat mírně delší dodací lhůty u produktů, o které je vzhledem k situaci na trhu vetší zájem než obvykle. V tomto ohledu přijímáme opatření, jako jsou proaktivní rozdělování našeho nákupu mezi vícero dodavatelů, pečlivé sledování stavu zásob, zvyšování úrovně zásob a náhradních dílů atd.
  • Vzhledem k ochranným opatřením několika zemí východní Evropy, které vyústily v zablokování a zastavení letového provozu, můžou existovat určité problémy s logistickými toky dodávek a sestavených produktů. Můžou vzniknout zpoždění, a to v řádu dnů. Proto naše oddělení logistiky přesměrovává zásilky a s našimi dodavateli dopravy pečlivě sledujeme vládní směrnice, aby byl za současné situace ve východní Evropě náš dodavatelský řetězec co nejrychlejší.
  • Doporučujeme všem zástupcům Axis, partnerům a distributorům, aby těsněji spolupracovali. Předem se informujte o nových projektech nebo o připravovaných velkých objednávkách. Rovněž je žádoucí řádná registrace projektu v systému CRM, aby bylo možné včas splnit požadavky.

Situace nicméně zůstává nejistá. Zavázali jsme se proto, že budeme partnery a zákazníky každý týden informovat o vývoji situace.

Podrobnější informace najdou partneři Axisu v dokumentu Extended Lead Time List nebo prostřednictvím svých standardních komunikačních kanálů.

Pro další informace prosím kontaktujte: Marek Pavlica, Regional Communications Specialist Eastern Europe, Russia and CIS, Axis Communications
Telefon +42 073 431 9237