Kamery Axis dohlížejí na bezpečnost studentů, pomáhají i prevenci kriminality

VUT v Brně chrání certifikovaný kamerový systém

“Naše firma posoudila stav kamerového systému a u 12 kusů kamer AXIS 2100 jsme zjistili, že jsou v pořádku i po 11 letech provozu. Připravili jsme proto zprávu, že není potřeba je měnit, protože fungují a spolehlivě dodávají videozáznam v místech, kde není kladen důraz na záznam detailu.” Jan Hotovec z firmy Comimpex, která je systémovým integrátorem a partnerem společnosti Axis Communications.

Mise

Základním požadavkem Vysokého učení technického (VUT) v Brně byla analýza stavu kamerového systému v budově školy, jeho rekonstrukce a upgrade. Zohledněny měly být nové standardy v oblasti ochrany osobních údajů včetně legislativy. Finálním cílem VUT bylo získat registraci školního kamerového systému od ÚOOÚ.

Řešení

Pomocí zpracované analýzy byl navržen postup rekonstrukce a doplnění kamerového systému. V prostorech VUT byla vytipována nová místa, která dříve nebyla monitorována. Zkontrolována byla původní záznamová zařízení, která byla zachována také v nové instalaci. Kamerový systém klade důraz například také na zvýšený dohled nad uloženými věcmi studentů během výuky ve speciálních prostorech a laboratořích.

Výsledek

Firma Comimpex posoudila stav kamerového systému a 12 kamer Axis bylo v nově instalovaném okruhu zachováno. Jedná se o kamery AXIS 2100, které nepřetržitě fungují od roku 2004 a za 11 let svého provozu dodávají stále kvalitní video záznam. Dále byly doplněny venkovní kamery. Vybrán byl pro tento účel model kamer AXIS P1354-E, který byl doplněn o externí kryty. Celkový počet kamer v kombinaci starých a nových modelů se v současnosti pohybuje mezi 30 a 35 kusy. Dohledový systém je dostupný v režimu online v recepci školy. Registrace kamerového systému u ÚOOÚ umožňuje přístup pouze omezenému počtu pověřených pracovníků. Se záznamy v případě VUT manipuluje správce areálu školy, který je schopen je zprostředkovat v požadovaném výstupu příslušným osobám nebo orgánům.

Related links

AXIS P1354-E Network Camera
Education

Partneři

http://www.comimpex.cz