Kamerové systémy jako ochránci kritické infrastruktury (1): Ochrana prostor

Kritickou infrastrukturou se dle zákona rozumí prvek (např. elektrárna, vodojem, vysílač nebo ropovod) nebo soubor prvků, jejichž výpadek by měl závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu. Z definice nepřímo vyplývá, že ochraně kritické infrastruktury je třeba věnovat zvýšenou pozornost. Společnost Axis má vlastní technologický program, který se […]